Nyhetsbrev. Jordens betydelse, aktivitetsdag, Permakulturfestival och Kurs om perenna grönsaker

Hej!

I det här nyhetsbrevet uppmärksammas åter den så viktiga jorden, som är grunden för vår tillvaro. Dessutom får du information om aktiviteter och kurser på Holma och jag passar på att slå ett slag för den första permakulturfestivalen i Sverige.

 

JORD – grunden för vår tillvaro

Målet med en skogsträdgård är att den skall producera olika nyttigheter för oss, samtidigt som den är lättskött och inte kräver en massa resurser utifrån. Tvärtom så vill vi att den bygger upp resurser. En sådan resurs är jorden och dess bördighet.

I skogsträdgården är det växterna själva som, i samverkan med varandra och med andra organismer, gör jobbet – som bygger upp bördigheten. Det är vi som skapar förutsättningarna, framför allt genom valet av växter. Vi använder oss av kvävefixerande växter. Dessa samarbetar med bakterier, som har förmågan att omvandla luftkvävet till växtnäringskväve. Vi har andra växter som kallas dynamiska ackumulatorer och som har speciell förmåga att suga upp viktiga mineraler, t.ex. kalium. Mykorrhizasvampar hjälper växterna att få tag på svåråtkomliga ämnen så som fosfor. En mångfald av både örter och vedartade växter, gynnar markorganismerna genom att ge dem en allsidig föda i form av döda växtrester och avsöndringar från rötterna. Vi får ett friskt och rikt mikroliv som håller växtnäringsämnena i ett kretslopp kring rötterna. Resultatet av allt detta är att växterna får tillgång till välbalanserad näring (d.v.s. hög produktion) och att det bildas humus (svårnedbrytbart organiskt material) som ger bra struktur åt jorden. Det skapas en bördig jord.

Jord är ett fascinerande men komplext ämne. Det kan vara svårt att få en helhetsbild av den fragmentariska kunskap som vi snappar upp. Nu har Håkan Wallander, som är professor i markbiologi på Lunds universitet, kommit ut med en ny bok, som kan hjälpa oss på traven. Det är en lättläst och inspirerande bok, som vänder sig till oss amatörer. Olika aspekter på jorden belyses med beskrivningar från resor i Jordens alla hörn. Vi får följa en nyfiken forskare som har jorden i fokus, men som med öppet sinne spekulerar och gör oväntade kopplingar mellan olika företeelser. Han rör sig fritt och med snabba kast mellan olika sammanhang och platser – allt för att belysa olika aspekter på jord och jordbildning. Det handlar om mycket viktig kunskap för vår överlevnad här på Jorden. Det är speciellt roligt att Håkan Wallander även är nyfiken på skogsträdgårdsodling och permakultur. Jag ser här möjligheter till ett intressant samarbete! Boken heter ”Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro”

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

OBS! Det är aktivitetsdag redan på lördag!

21 juli på Holma kl.10 – 16

Kom gärna och hjälp oss att flytta fleråriga grönsaker från fältodlingen till Skogsträdgården. Fältodlingen skall snart plöjas upp. Vi skall också plantera en del träd i Skogsträdgården. Dessutom umgås vi, utbyter erfarenheter och diskuterar skogsträdgårdsodling och annat viktigt. Du behöver inte vara medlem i Skogsträdgårdens vänner för att vara med. Alla är hjärtligt välkomna! Men glöm inte att ta med matsäck!

Följande aktivitetsdagar är också spikade, så skriv in dem i almanackan!:

Lördagen 4 augusti

Lördagen 18 augusti

Lördagen 1 september

Lördagen 15 september

Söndagen 30 september

Lördagen 13 oktober

Söndagen 28 oktober

Lördagen 10 november

Lördagen 24 november

Lördagen 8 december

 

Kurs om perenna grönsaker

Söndagen den 2 september på Holma kl. 10.00 – 16.00

Vi har redan haft tre av fem planerade endagskurser om perenna grönsaker. Vi hade tänkt ha nästa kurs den 5 augusti i Solbyn, men den är inställd! Så nästa och sista blir alltså den 2 september.

Vi tar upp 5-6 perenna grönsaker (vi har ännu inte bestämt vilka) och behandlar biologi, ekologi, odling och användning. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kurspris: 400 kr

 

Permakulturfestival

Ängsbacka den 23- 26 augusti

Intresset för permakultur växer. Förra året ordnades Nordens första permakulturfestival i Danmark. Den blev verkligen lyckad med många inspirerande workshops och mycket nätverkande.

Nu är det Sveriges tur. Gå in på hemsidan för mer information: http://www.angsbacka.se/festivaler/the-nordic-permaculture-festival/

I samband med festivalen börjar man anlägga en skogsträdgård på Ängsbacka. Så om du själv är intresserad av att anlägga en, så har du möjlighet att vara med för att skaffa dig erfarenhet!

Om du har något (litet eller stort, teoretiskt eller praktiskt) som du vill hålla workshop om på festivalen, så ta chansen!

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28