Skogsträdgårdens vänner

Skogsträdgårdens vänner

Den ideella föreningen Skogsträdgårdens Vänner bildades den 15 februari 2009. Anledningarna är många och goda. I en förening med många aktiva medlemmar kommer vi kunna arbeta kontinuerligt med skötseln och utvecklingen av Skogsträdgården på Holma och med att sprida kunskap om skogsträdgårdskonceptet.