Protokoll bildande 15 februari 2009

Närvarande se nedan.

1 Mötet öppnas av Esbjörn Wandt

2 Till mötesordförande och protokolljusterare väljs Esbjörn Wandt och Kicki Bobacka, till sekreterare väljs Nils Lindblad.

3 Mötet beslutar att bilda föreningen Skogsträdgårdens vänner.

4 Kicki Bobacka går igenom stadgeförslaget. Vi beslutar att lägga till ”Arbetet i föreningen sker i arbets- och projektgrupper.” i paragraf 3. Mötet antar enhälligt stadgeförslaget enligt bilaga 1.

5 Vi beslutar att använda e-post för kommunikation inom föreningen.

6 Medlemsavgiften bestäms till 50 SEK för verksamhetsåret 2009 och 2010. Andra avgiftsnivåer och former som stödmedlemskap diskuteras men inget beslut tas. Frågan om donationer hänskjuts till styrelsen för åtgärd.

7 Till styrelse för verksamhetsåret 2009 väljs Kicki Bobacka, Nils Lindblad, Lenamaria Petre, Esbjörn Wandt och Susanne Velander Vretare.

Till ordinarie revisor väljs Christer Nylander och till revisorsuppleant Veronica Axelsson.

Till valberedning väljs Olle Andersson och Tora Råberg.

8 Den formella delen av mötet avslutas. Vi är Skogsträdgårdens vänner!

Vid protokollet/Nils Lindblad

Justeras/Kicki Bobacka/Esbjörn Wandt

Mötesdeltagarna:

Nilla Holmin, Lund, 0738433719

nilla.holmin@telia.com

Mårten Persson, Eslöv, 041313807

eslovssidha@yahoo.com

Veronica Axelsson, Förslöv, 0431450031

axelsson.veronica@telia.com

Arne Jansson, Dalby, 04653395, 0705763584

arnej.arbor@lsn.se

Olle Andersson, Nymölla, 0706569966

barfotabarn@gmail.com

Anders von Wachenfeldt, Brostorp, 0705741510

anders.wachenfeldt@gmail.com

Henrik Sundberg, Löberöd, 0703943523

hesund@yahoo.se

Tora Råberg, Malmö, 0735510884

tora@ekoradgivning.se

Lenamaria Petre, Malmö, 0705597966

lenamarias@hotmail.com

Nils Lindblad, Vitaby, 0709168460

hellfrej@yahoo.se

Karin Hertting, Lund, 0737635037

karin.hertting@bredband.net

Christer Nylander, Lund, 0706690000

christer.nylander@lsn.se

Anders Kjellsson, Lund, 0704359627

a.o.kjellsson@spray.se

Esbjörn Wandt, Dalby, 046200109

esbjorn.wandt@gmail.com

Kicki Bobacka, Lund, 046140667

kicki@fria.nu