Aktivitetsdag 13 juli 2014

En regnig men härlig söndag i skogsträdgården. En barnfamilj från Kungsbacka dök in för att skörda vinbär och blåbärstry och hjälpa till med dagens uppgifter. Vi tog oss an pilodlingen där nässlorna tagit över, som av en händelse dök en man med en lie upp och hjälpte oss att slå nässlorna innan vi täckte med markväv. Gott samarbete gav bra resultat, nu får pilen bättre chans att växa och det blir lättare att komma åt att skörda.

Johanna Söndergaard Johansson
0708458364

bild 1-1 140713 bild 2 140713 bild 3 140713 bild 4-2 140713

Nyfikna på skogsträdgården!

Holma skogsträdgård sköts av föreningen Skogsträdgårdens vänner. Varannan söndag är det aktivitetsdag mellan 10-16. Vi skördar, fikar, sköter om skogsträdgården och lär oss mer om skogsträdgårdsodling och permakultur. Då är alla, stora som små, med eller utan förkunskaper, mycket välkomna.

I sommar är det aktivitetsdagar 29 juni, 13 juli, 27 juli och 10 aug. Välkommen att upptäcka skogsträdgården! Det smartaste sättet att odla mat.

Kontakta Esbjörn Wandt på mobil 073-4448028

Nyhetsbrev 2014: 3. Familjedagar i Holma skogsträdgård och Mullbärsbacken. Odlardag i Lindängen

Hej!

Nu står både Skogsträdgården på Holma och Mullbärsbacken i ”grönskande skrud”. Passa på att ta med familj och vänner till familjedagarna för umgänge, inspiration och arbetsgemenskap. Först ut är Holma – redan nu på söndag! Man kan åka gratis buss från Malmö. (Se bifogad inbjudan.)

Familjedag i Holma Skogsträdgård, Söndagen den 18 maj kl 10 -16

Skogsträdgårdens vänner och Bärfis välkomnar alla stora och små till en familjedag i Holma Skogsträdgård!

Under hela dagen får alla gärna hjälpa till i Skogsträdgården. Kanske plantera eller skörda något? Hjälp oss bygga insektshotell, hugga ved, woka vårgrönt och grilla pinnbröd. Slöjda smycken och annat av skogsträdgårdens material… Eller bygg musikinstru­ment tillsammans med Elliot, som bygger med material han hittar!

Rundvisning: Kl 11.00, 13.30 och 15.00 blir det guidning i Skogs­trädgården. Det är ett tillfälle att lära sig mer om skogsträdgårdar och träffa andra intresserade. Missa inte det!

Lunchkonsert: Med röst, gitarr och kontrabas bjuder Anna, Johan­nes och Max på konsert mitt i Skogsträdgårdens hjärta. Egenskrivet material blandas med tolkningar av andras. Fika kommer att finnas och det går så klart fint att grilla något medhavt!

För frågor om dagen kontakta:

Johanna Johansson, tel 0708 458364.

Familjedag på Mullbärsbacken

Lördagen den 24 maj kl. 10-16

Tillsammans med barn från Högaholmsskolan skapas just nu en skogsträdgård på Lindängelund, som kallas Mullbärsbacken. Lör­dagen den 24 maj är hela familjen välkommen att hälsa på!

Under dagen blir det aktiviteter, rundvisningar, möjlighet att lära sig om vanliga och ovanliga växter, provsmakning, och möjlighet att hjälpa till i skogsträdgården. Hoppa gärna in och plantera, hugg ved, eller skörda med oss. Vill du prova att fläta vindskydd eller bygga ett insektshotell? Sedan mysa vid elden och grilla pinnbröd? Det finns fika och korv att grilla.

Rundvisning: Kl 11.00, 13.30 och 15.00 blir det guidning. Det är ett tillfälle att lära sig mer om skogsträdgårdar och träffa andra intresserade. Missa inte det!

För frågor om dagen kontakta:

Johanna Johansson, tel 0708 458364.

Odlardag med loppis i Lindängen

Familjedagen på Mullbärsbacken är en del av ett större arrangemang i Lindängen i samarbete med kommunen och andra aktörer.

Loppis vid Lindgården (vid Lindängen centrum) kl 10 – 14.

Guidad tur i Lindängelund med Odlingsterrasserna och Millennieskogen kl 15 med start utanför Lindgården.

Man kan göra krukor av tidningar och så ett frö ihop med Concrete Farming, Ta i Träd och Grönsaklandet Malmö i Odlingsterrasserna kl 14.30 – 16.30.

Väl mött i Skogsträdgården

Esbjörn Wandt

Nyhetsbrev 2014: 2. Mullbärsbacken i Malmö. Svampodling i Skogsträdgården

2014-04-10

Hej! 

I det här nyhetsbrevet berättar vi lite om Mullbärsbacken i Malmö, en ”gemensamhetsodling” på kommunal mark. Vi tar också upp om svampodling i skogsträdgården  –  ett intressant och ännu rätt outforskat område. 

Mullbärsbacken

Vi är en grupp som arbetar med att omvandla en skogsdunge på kommunal mark till en skogsträdgård. Vi hugger ner träd och buskar i skogsbrynet, för att skapa ”solfickor”, där den tidigare växtligheten ersätts med fruktträd, bärbuskar, nötbuskar och fleråriga grönsaker. Vi planterar bl.a. mullbär – därav namnet ”Mullbärsbacken”. 

Mullbärsbacken ligger i Lindängelund i Malmö. Det är ett 100 hektar stort område som håller på att omvandlas till ”en stadspark och ett rekreationsområde för alla åldrar”. Den ligger som en oas intill ett område där stora maskiner håller på att omskapa landskapet. Med hjälp av enorma jordmassor bygger man upp det område som skall heta Terrasserna. ”Avsikten med terrasserna är att möjliggöra för till exempel institutioner, organisationer och föreningar att skapa anläggningar som hålls tillgängliga för allmänheten. Dessa ska tillföra pedagogiska, miljömässiga och konstnärliga dimensioner till området. Grundläggande för området är odling av växter i form av odlingslotter och koloniträdgårdar. På sikt kan området utvecklas till en ’pedagogisk by’”. 

Vi vill att Mullbärsbacken skall behålla lite av sin vilda karaktär, så att man får en känsla av att vara ”ute i naturen” . Mitt inne i dungen, har vi en samlingsplats, som ett hjärta i Mullbärsbacken. Från den kan man med stigar nå ut till de olika odlingsfickorna som smälter in i skogsdungen.  

I vår vision ser vi Mullbärsbacken som

– en mötesplats öppen för alla

– en fridfull, välkomnande och lummig oas i Terrasserna.    

– ett experimenterande och kunskapsbyggande kring lättskött skogträdgårdsodling

– en funktionell plats för utomhuspedagogik, med inriktning på skogsträdgård, ekosystemtänkande och ”medskapandet med naturen”

 

I projektet ”Bärfis – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” har Mullbärsbacken börjat användas som en upplevelse- och lärmiljö för klasser från Högaholmskolan. 

Vill du vara med och arbeta med Mullbärsbacken?

Vi som arbetar med Mullbärsbacken träffas varje onsdag kl.17. Under vinterhalvåret blir det mest planeringsmöten och andra inomhusaktiviteter. Under växtsäsongen arbetar vi ute på Mullbärsbacken. Det går bra att bara komma och vara med någon gång. Du är också välkommen att engagera dig lite mer i arbetet. Om du är intresserad så ta kontakt med Esbjörn Wandt Esbjorn.Wandt@gmail.com

Är du nyfiken på Mullbärsbacken så kan du ta med familj och vänner till en familjedag lördagen den 24 maj kl.10 – 16 

Svampodling i skogsträdgården

Det finns många fördelar med att odla svamp i skogsträdgården. Det är ett bra sätt att utnyttja skuggiga områden, de hjälper till att bryta ner organiskt material, vissa arter har även visat sig öka skörden av grönsaker och bär och framför allt kan vi skörda goda och ofta nyttiga matsvampar.

Med hjälp av Christina Persson, svampodlare som driver företaget Ecofungi (Ecofungi.se), försöker vi nu få matsvampar att växa i skogsträdgården. I höstas började vi med att ympa in svampmycel från några vednedbrytande svampar i stockar, bland annat ostronskivling och shiitake som är lämpliga att odla på detta sätt. Stockarna har sedan placerats ut i skogsträdgården. I juni kommer Christina hit igen och då ska vi försöka etablera några olika matsvampar på plats i skogsträdgården.

Några av de svampar som är intressanta att testa är Almskivling (Hypsizygus ulmarius), Stolt fjällskivling (Macrolepiota procera), Toppmurkla (Morchella conica) och Kragskivling (Stropharia rugosa annulata). Tillvägagångssätt (odlingssubstrat, val av plats m.m.) varierar lite för de olika sorterna men i princip innebär det att gräva ut bäddar där träflis varvas med svampmycel och sedan täcks med kartong och halm för att behålla fuktigheten, medan mycelet växer igenom substratet. Om det är en gynnsam plats och lämpligt substrat (t.ex. träflis) är tillgängligt, kan svampen sedan vandra eller sprida sig.

Stolt fjällskivling, en populär svamp bland svampplockare, är en förnalevande svamp som växer i gräsmarker. Den trivs i välgödslad jord med vandrande skugga.

Toppmurkla växer ofta på platser där det brunnit. Det är inte så ovanligt att de dyker upp i trädgårdar. Genom att blanda torvmull och aska i odlingsbädden får den goda förutsättningar att trivas.

Almskivling har i samodlingsförsök med grönsaker och bär visat sig ha mycket gynnsam inverkan på skörden, särskilt på utarmade jordar. Detta gäller så skilda växter som majs och jordgubbar. I skogsträdgården tänkte vi prova att odla den intill bärbuskar, kanske kan det också gynna dem.

Jättekragskivling är också en svamp som gynnar växter genom att förbättrar jordstruktur, frigöra mineraler och locka till sig daggmaskar. Den växer där det det finns onedbruten ved i marken och om den koloniserat en plats kan den bli långvarig om träflis eller annat substrat tillförs kontinuerligt.

Den 15 juni är det aktivitetsdag i Skogsträdgården med särskilt fokus på svamp. Då berättar Christina lite om principerna för svampodling i fält och vi anlägger svampbäddar tillsammans. 

Lästips:

Mycelium running – how mushrooms can save the world av Paul Stamets

Att anlägga en svampträdgård av Lena Engelmark Embertsén

www.ecofungi.se 

Aktiviteter

Aktivitetsdagar och familjedagar pågår mellan kl.10 – kl.16

13 april          Extra aktivitetsdag Holma

20 april          Aktivitetsdag Holma

4 maj             Aktivitetsdag  Holma

18 maj           FAMILJEDAG Holma

24 maj           FAMILJEDAG i Mullbärsbacken, Malmö

1 juni              Aktivitetsdag Holma

15 juni            Aktivitetsdag Holma. Svampodling i Skogsträdgården

17 juni            Stephen Barstow pratar om fleråriga ätliga grönsaker på Holma. kl.18

29 juni            Aktivitetsdag Holma

 

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt & Johanna Johansson

Nyhetsbrev, Aktivitetsdag 9 mars – vårarbete i skogsträdgården

Till dig som får
Nyhetsbrev från
Skogsträdgården
på Holma

Hej!

Vi har varit lite väl optimistiska när det gäller utbudet av aktiviteter i Skogsträdgården i år. Det finns så mycket som vi är intresserade av och vill, men vi har insett att det är stor risk att vi försummar den vanliga skötseln av Skogträdgården. Den bygger på ideellt arbete och vi måste göra en omprioritering och lägga större del av vår tid och energi på den. Därför har aktivitetsdagen med Markus Vallien (tema: woodland, klyvning, kolning) skjutits på framtiden. Vi kommer i stället att ägna dagen åt vanligt hederligt jobb; ogräsrensning, täckning med tidningar och lite andra praktiska saker. Sådant jobb är heller inte att förakta!

Det är tacksamt att rensa ogräs så här tidigt. Tiden vi lägger ner nu får vi igen flerfaldigt senare. Det är fr.a. gräs och nässlor som skall bort. Man har fortfarande överblick, innan växtligheten blir för frodig. Gräsen syns tydligt och man börjar också se var nässlorna sticker upp sina blad.

Det är också bra om vi kan börja rensa gångar och kanter nu, så att vi lättare kan hålla dem ogräsfria under säsongen.

Vi kommer också att fortsätta beskära fruktträd. Thony Elowssons är på plats för att hjälpa till. Men observera, det är ingen beskärningskurs! Det är bara du som behärskar parasollbeskärningsmetoden som får vara med denna gång. Thony kan eventuellt lägga någon minut på handledning om du är självgående för övrigt.

Alla är varmt välkomna till vår arbetsgemenskap på söndag! Om du inte är så bekant med stället så går vi gärna en liten guidningsrunda och berättar om Skogsträdgården.

Bästa vårhälsningar

Esbjörn

Nyhetsbrev 2014: 1. Föreningen Skogsträdgårdens vänner. Permakulturkurser. Naturlig bihållning med toppribbkupa

Hej! 

Vi har haft bråttom med att få ut detta årets första nyhetsbrev, eftersom aktiviteterna i Skogsträdgården snart börjar (den första redan 23 februari). Så här kommer information om en massa aktiviteter och kurser under våren. Vi påminner också om tankarna som ligger bakom föreningen Skogsträdgårdens vänner och lite om hur tankarna går i föreningen just nu. Dessutom skriver vi om en enklare variant av biodling, som är mer ”på binas villkor” än den traditionella. Du kan lära dig mer om på den på en kurs 1-2 mars. 

Skogträdgårdens vänner
Skogsträdgårdens vänner bildades för 5 år sedan (15 februari 2009). 

Föreningens ändamål är

  • att i samråd med Stiftelsen Holma ansvara för uppbyggnad, skötsel och vidareutveckling av Holma skogsträdgård, som en experiment- och visningsträdgård.
  • att samla och sprida kunskap och erfarenhet om skogsträdgårdsodling.
  • att verka för att skogsträdgårdskonceptet får en självklar roll i planeringen av det uthålliga samhället. 

Det innebär att vi arbetar med både stort och smått. Vi diskuterar t.ex. framtidens livsmedelsproduktion, samtidigt som vi provar massor av olika växter. 

Genom Christer Nylanders försorg har vi hela tiden haft en fungerande och välbesökt hemsida http://skogstradgardensvanner.se Nu är det en grupp som utvecklar den vidare. 

Vi vill arbeta lite extra på att stärka den lokala anknytningen på olika sätt. Det kommer intresserade från när och fjärran, men tyvärr inte så många från när som vi hade önskat. Vi funderar t.ex. på samarbete med lokala föreningar kring arrangemang i skogsträdgården och att nå ut via Bärfisprojektet. Det handlar t.ex. om familjedagar och samarbete med förskolorna på området. Ni som bor i närområdet får väldigt gärna fundera på om ni skulle kunna dra nytta av Skogsträdgården! 

För att underlätta för småbarnsfamiljer att delta i aktivitetsdagar skall vi försöka fixa en lekhörna för mindre barn. 

Kommande aktiviteter i Skogsträdgården:
Som huvudregel gäller att vi har aktivitetsdagar jämna söndagar mellan kl.10 -16, men vi har så många saker på gång så att vi har lagt in en del extradagar. 

23 februari    Aktivitetsdag och beskärningskurs – fortsättning.
Parallellt med den ”vanliga” aktivitetsdagen körs en fortsättningskurs för alla som tidigare har gått någon kurs i parasollbeskärning med Thony Elowsson. Kursen pågår mellan 10 och 16. Den subventioneras av Skogsträdgårdens vänner och kostar bara 100 kr, som betalas kontant på plats. Max 12 deltagare. Träning ger färdighet – under denna kurs kan du träna under handledning. Ha gärna med egen sekatör och beskärningssåg och naturligtvis varma kläder. Anmälan till Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com Det är som sagt en ”vanlig” aktivitetsdag också, med arbete och gemenskap i skogsträdgården. 

1-2 mars   Biodlingskurs med Dusko Bojic. Denna kurs lär ut en enkel variant av biodling som är mer anpassad till binas egna villkor. Bikuporna som används kallas ”toppribbkupor” (Horizontal Top Bar Hives).(Läs mer om odlingssättet nedan!) Kursen är på två dagar. Dag 1 är teoretisk, då går Dusko igenom grundläggande kunskap om bin, strategier för överlevnad och hur det fungerar att ha en toppribbkupa. Dag 2 bygger vi kupor. Vill man bygga en kupa till sig själv tas material med. Kostnad 300 kr. (Om det finns plats över finns det möjlighet att delta en av dagarna för 150 kr). Anmälan till Johanna Johansson, johanna_s_johansson@hotmail.com 

9 mars           Aktivitetsdag med Markus Vallien. Tema: woodland, klyvning, kolning.
15-16 mars   Tema nötter, ympning. Mer detaljerat schema kommer senare.
23 mars         Aktivitetsdag
30 mars         Aktivitetsdag
13 april         Aktivitetsdag – svampodling
4 maj             Aktivitetsdag
18 maj           FAMILJEDAG
(25 maj         Familjedag i Mullbärsbacken, Malmö)
1 juni             Aktivitetsdag
15 juni           Aktivitetsdag
29 juni           Aktivitetsdag 

Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan
Glokala folkhögskolan startar en certifieringskurs (PDC-kurs) den 28 mars. I dagarna kommer det information och möjlighet att anmäla sig på nätet http://www.glokala.se/. Kursen vänder sig i första hand till personer i Skåne som arbetar med eller har anknytning till projekt kopplade till Glokala folkhögskolan eller nätverket kring föreningen Holma FolkhögskolaI dessa nätverk finns det en stor efterfrågan på utbildning i permakultur. 

Om du inte har möjlighet att gå denna kurs så kan 10 dagarskursen på Ankhult vara ett alternativ. Kursen har småbruk och sambruk som inriktning och nästa kurs startar i slutet av juni 2014. Se http://www.sambruket.se/traeffar-kurser-mm 

Du kan hitta andra PDC-kurser i hela Sverige på Permakultur Sveriges hemsida
http://www.permakultur.se/index.php?option=com_jevents&view=cat&layout=listevents&Itemid=57 

Om naturlig bihållning i toppribbkupa (Top Bar Hive)
Att ha bin har många fördelar. De direkta produkterna; honung, bivax och ibland också pollen är värdefulla. Förutom detta får man utbyte i form av förbättrad pollinering i odlingar, bevarande av den rika kunskapsbanken och inblick i binas fascinerande liv och roll i ekosystemet. 

Att skaffa en vanlig s.k. uppstaplingskupa är dock inte enda möjligheten om man vill ha bin. En konventionell bikupa är mycket produktiv, men det finns också nackdelar; det kan kosta en hel del att köpa in kupor och utrustning, det kan medföra tunga lyft och, det kanske största problemet, det kan ge bina en livsmiljö som avviker från den de har utvecklats i och anpassats till. 

En toppribbkupa kan vara ett alternativ för den som vill ha bin, särskilt då det handlar om en liten skala och då inte bara honungsproduktionen står i fokus. Toppribbkupan har utformats för att stödja binas naturliga sätt att leva. Phil Chandler, som skrivit boken The Barefoot Beekeeper, beskriver tre principer för naturlig bihållning; bina ska störas så lite som möjligt, inget ska tillföras eller tas bort från kupan som kan leda till problem för bina, samt att bina vet vad de ska göra. Människans roll är att ge dem optimala förutsättningar att göra det. 

I naturen bosätter bin sig gärna i ihåliga träd och toppribbkupans utformning ger förutsättningar för bina att följa instinktiva beteenden. I toppribbkupan bygger bina själv vaxkakorna och avgör därmed utformning och cellstorlek. Bina får oftast övervintra på honung i första hand, istället för socker. Genom att minimera öppning av kupan kan bina i högre grad styra mikroklimatet och genom att använda vattenspruta istället för rökpust stressas bina mindre. 

Att bygga en toppribbkupa är ganska enkelt. På Internet finns byggbeskrivningar, och materialet som krävs går att få tag på billigt eller gratis. Den viktigaste utrustningen som används vid skötsel av en toppribbkupa är en blomspruta för vatten, en gåsfjäder och en kökskniv. 

Källor
Odlaren 2013-2
biobees.com
cheguebeeapiary.blogspot.se
Chandler, Phil. Barefoot Beekeeper

Byggbeskrivning: http://xn--smbruk-jua.se/wp-content/uploads/2013/06/how_to_build_a_top_bar_hive.pdf 

Bästa vårvinterhälsningar
Esbjörn Wandt & Johanna Johansson

Årsmöte 8/2

Välkomna till årsmöte för Skogsträdgårdens Vänner

Holma, lördagen 8/2

Årsmötet för föreningen Skogsträdgårdens Vänner kommer att hållas lördagen den 8e februari på Stiftelsen Holma, i huvudbyggnaden. Årsmötet börjar klockan 13.00.

På samma dag kommer föreningen Holma folkhögskola att hålla sitt årsmöte och det kommer att bli ett program för hela dagen med start kl. 10.00. Mer information kommer senare. Anmälan till årsmötet görs till nylinder.britta@gmail.com

Välkomna att vara med hela dagen!

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Presentation av mötesdeltagare

3. Val av mötesordförande

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av sekreterare

6. Val av justerare

7. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

8. Presentation av verksamhetsberättelsen

9. Presentation av resultat- och balansrapport

10. Presentation av revisionsberättelsen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av medlemsavgiften

13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant och valberedare.

14. Stadgeändring vad gäller antal styrelseledamöter.

15. Motioner

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen för Skogsträdgårdens Vänner samt mer information om årsmötet kommer senare.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

Om ni vill ha skogsträdgårdens vänners nyhetsbrev så kan ni

maila esbjorn.wandt@gmail.com

 

Nyhetsbrev 2013:3, Året som gått och det nya året. BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen. Rocketstove, Odlingskurser, Permakulturkurser, Sociokrati, Nötodling

Hej! 

Här i Skåne är det svårt att förstå att det snart är nyår. Jag har precis varit ute i trädgården och plockat vintersallat (Valerianella locusta var. oleracea), pimpinell (Sanguisorba minor) och alexanderloka (Smyrnium olusatrum) till maten. 

I detta nyårsbrev kommer lite information om vad som har hänt under året och vad som är på gång framöver. Jag kommer dessutom att spinna vidare på temat nötter från förra nyhetsbrevet. 

Aktiviteter i Skogsträdgården 

Bärfis

I år har vi haft många besök av barn i Skogsträdgården. Det är förskolebarn och skolbarn från Malmö och Höör som är med i projektet ”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” som kommer och arbetar med miniprojekt och ägnar sig åt andra aktiviteter. Det har hållit på i ett år och vi har fått anslag till att fortsätta nästa år (och räknar med ytterligare ett år). Vi som arbetar i projektet tycker att det är ett väldigt utvecklande och spännande projekt! Se Bärfis 

Bärfis har sporrat oss att ta itu med olika planer för Skogsträdgården som har legat på is ett tag. Bak- och pizzaugnen är färdig. Vi har en ”rocket stove” för att t.ex. snabbt kunna koka upp vatten. Den är fullt funktionsduglig, men måste ha skydd mot väder och vind fram till våren, då vi skall mura på en skyddande yta av murbruk. Ett tak av segelduk skall också byggas under våren. De första stenarna i odlingsmuren är lagda och vi har fått en upplagsplats för gödsel, halm, löv m.m., som man kommer åt med lastbil. 

Aktivitetsdagar

Nästa år fortsätter vi med aktivitetsdagar i Skogsträdgården på söndagar jämna veckor, antagligen med början den 23 februari. Vi har bl.a. planerat att ha en familjedag, fortsättningskurs i parasollbeskärning med Thony Elowsson, en workshop med Markus Vallien i klyvning av stammar och grenar för att få material till olika konstruktioner, fortsättning på svampodlingskursen med Christina Persson (denna gång med inriktning på odling ute i skogsträdgården). Datumen kommer i ett utskick i februari. 

Holma folkhögskola

Föreningen Holma folkhögskola fick tyvärr åter avslag på ansökan om att få starta en egen folkhögskola. Det hindrar inte att föreningen och dess nätverk fortsätter att hålla olika kurser i samarbete med andra aktörer. Arbetet med att försöka få igång en egen folkhögskola fortsätter också. Föreningen har just fått pengar till ett Leaderprojekt för att ”kartlägga möjligheterna till en folkhögskola i Holma/Höör – med praktisk inriktning mot hållbarhetsfrågor, ekologisk odling, uthållig livsstil, småskalighet och solidarisk fördelning av jordens resurser.”  

Odlingskurser

Nästa år planeras följande odlingskurser: 

Stadsodling i Lund

Folkhögskolekurs på halvtid, CSN-berättigad.

Mer info: www.holmafolkhogskola.se

Anmälan: karin.jansson@kagus.nu

Odla för självhushållning och småskalig försäljning

Helgkurs, tio ggr

Anmälan/info: http://www.studieframjandet.se/sok/hässleholm/?csq=odla

Odling för pedagoger

Helgkurs, tio ggr

Anmälan/info: Karin.jansson@kagus.nu  

Certifieringskurser i permakultur i Skåne 

Glokala folkhögskolan

Det blir en permakulturkurs på Glokala folkhögskolan enligt samma modell som tidigare, se Certifieringskurs 2013 . (Observera att det är kursen 2013 som finns på hemsidan!) Kursen som skall gå 2014 utannonseras i februari. Den kommer i första hand att vända sig till personer som är med i nätverken kring Glokala folkhögskolans och Holma folkhögskoleförening. 

Ankhult

Som vanligt kommer det att köras en certifieringskurs i permakulturdesign på Ankhult nästa sommar. Den har småbruk och sambruk som inriktning och startar i slutet av juni 2014.
Kursen berättigar till certifikat i permakultur och använder gården som utgångspunkt för designerna. Se
http://www.sambruket.se/traeffar-kurser-mm. 

Ecotopia

Det kommer även att vara en certifieringskurs i permakulturdesign i augusti på Ecotopia på Österlen. http://www.ecotopia.se/sv/kalendarium/ 

Sociokrati

Vågar vi utforska mer demokratiska & effektiva metoder för organisering?

Det är kanske nödvändigt om vi skall kunna utveckla ett hållbart samhälle. Sociokrati är en metod som bygger på självstyre och delaktighet i beslut, med tydliga principer för en organisations struktur. Den syftar till en hög grad av självstyrning, jämställdhet, effektivitet och transparens i styrningen och kan tillämpas i många olika typer av organisationer.

Den 15-16 februari arrangerar Glokala folkhögskolan en workshop i sociokrati med James Priest från England på Sofielunds Folketshus i Malmö.

Se SOCIOKRATI-WORKSHOP 

Permakultur i Skåne (PIS)

PIS har ett späckat program 2014. Se kalendern på hemsidan.

http://www.permakulturiskane.se/wordpress/  

Nötodling på frammarsch

Intresset för nötodling ökar i Sverige. I förra nyhetsbrevet stod det om Britta Nylinders hasselprojekt, som förutom ett skriftligt arbete, har utmynnat i en testodling av olika hasselsorter på Holma. Nu arbetar hon vidare och undersöker korsningar mellan turkisk hassel (Corylus colurna) och ”vanlig” hassel (Corylus avellana) och möjligheten att odla dessa. Turkisk hassel är ett enstammigt träd som kan bli upp till 20 m högt. Man har fått fram hybrider som kombinerar de båda arternas bästa egenskaper. 

Det har startats en del mindre projekt för att testa odling av andra nötter än hassel. Det finns två viktiga skäl till varför man skulle satsa på nötodling i Sverige. Ett av skälen är deras näringsvärde. De har stort proteininnehåll och fetter med bra fettsyresammansättning. De lär även innehålla mycket fibrer, vitaminer, antioxidanter och mineraler som kalcium, selen och zink. Det andra skälet är de miljömässiga vinsterna med att odla fleråriga växter, inte minst träd, för matproduktion. De är mindre resurskrävande än ettåriga grödor. Nötträden skulle kunna vara värdefulla trädkomponenter i agroforestrysystem, d.v.s. odlingar där man kombinerar odling av träd och buskar med odling av ettåriga grödor och/eller djurhållning. 

Här är exempel på några arter som kan vara värda att pröva i södra Sverige:

Valnöt (Juglans regia), hjärtvalnöt (J. ailanthifolia var cordiformis), hybridvalnöt (Juglans spp.), grå valnöt (J. cinerea), svart valnöt (J. nigra), pekannöt (Carya illinoinensis), äkta kastanj (Castanea sativa), hybridkastanj (Castanea spp.), brödtall (Pinus cembra), koreansk tall (P. koraiensis), ginkgo (Ginkgo biloba) och olika ekar (Quercus macrocarpa, Q. bicolor). 

Så vitt jag vet finns det ingen kommersiell nötodling i Sverige i dag. Det har tidigare förekommit en del hasselodling. När det gäller de andra nötterna, så har vi inte på allvar testat deras potential i Sverige. Det är hög tid att vi börjar göra det! Ni kommer att få information om de startade projekten i kommande nyhetsbrev. 

Skogsträdgårdskurs i Stjärnsund

Under 2014 anordnas Sveriges första 72-timmars kurs om Skogsträdgårdar. Kursen är uppbyggd för att ge en gedigen kunskap om skogsträdgårdar genom en bra balans mellan teori, praktik och samskapande övningar.

Datum: Fyra tillfällen den 4-6 april, 16-18 maj, 22-24 augusti & 3-5 oktober under året 2014

Kostnad: 4000 kr för kursen och 1500 kr för mat. Deltagarna bekostar själva boende och kurslitteratur.  

Ansökan: Först till kvarn gäller och sista dag för ansökan är 13 januari 2014.

Mer om kursen: Kolla in Permakultur Stjärnsunds webbplats

 

Bästa nyårshälsningar

Esbjörn Wandt

Svampodling

”Idag var det svampodlingskurs för Skogsträdgårdens Vänner. Det var Tina som driver företaget ecofungi.se som lärde oss om grunderna i svampodling och hur man odlar bl.a ostronmussling, korallticka och shitake. Vi ympade in svampmycel i stockar som kan placeras ut i Skogsträdgårdens skuggigaste delar, men vi provade också att ympa i äggkartong och kasserade pocketböcker. Efter en sånhär dag är det lätt att se svampmöjligheter överallt, i träflis, stubbar, kaffesumpen.. I vår blir det uppföljning, då blir det fler svampodlarexperiment i skogsträdgården. Är man intresserad av att läsa mer om svampodling kolla på ecofungi.se, läs uppsatsen Att anlägga en svampträdgård :

http://www.emg.umu.se/digitalAssets/95/95735_attanlggaensvamptrdgrdlee.pdf

Eller kolla upp svampodlarbibeln Mycelium Running av Paul Stamets. ”

svamp11 svamp1 svamp2 svamp3 svamp4 svamp5 svamp6 svamp7 svamp8 svamp9 svamp10