Studiebesök

 

 

Studiebesök

Skogsträdgården är en spännande miljö som tydliggör samspelet i naturen och hur människan på ett smart och miljövänligt sätt kan använda sig av detta för att producera mat. Vi erbjuder guidningar på ca 1,5-2 h där grupper får bekanta sig med skogsträdgården och de grundprinciper som ligger bakom skogsträdgårdsodling. Ni får också möjlighet att lära känna och smaka på nya matväxter.

För att känna tillfredsställelsen med meningsfullt fysiskt arbete och samtidigt få närkontakt och mer praktisk kunskap om skogsträdgården, kan guidningen kompletteras med 1-2 timmars praktiskt arbete. Då finns det möjlighet att ställa ytterliga allmänna och konkreta frågor.

Priset för grupper är ca 3000 kr, beroende på upplägg.

Som enskild är du välkommen på våra aktivitetsdagar då fokus ligger på det praktiska arbetet. Vi har också guidningar för allmännheten ett par gånger per år, i vår är det den 17 maj.