Kurs – ”Växtförädling för amatörer” den 21 november. Beskrivning av innehåll


För dig som är intresserad av att vara med och ”hitta” nya intressanta växter att odla i Sverige. Den skall handla om ”växtförädling av bär och frukt för amatörer”. Kursledare blir Viktor Trajkovski och kursen kommer att vara förlagd hos honom i Stenestad Park (http://www.stenestadpark.se/index.htm) den 21 november.


På kursen behandlas genetik, växtförädlingstrategier och klimatets betydelse när vi tar in olika arter till Sverige. Dessutom behandlas en del växtslag lite mer ingående, t.ex. bärtry och bocktörne (goijbär). På söndagen (den 22 november) samlas vi som är intresserade av att bilda ett nätverk kring detta med att hitta, prova och selektera fram nya odlingsvärda växter till ett seminarium, där vi diskuterar hur vi skall gå vidare.


Det kommer mer information om kursen, när detaljerna är klara.

 

Bästa odlingshälsningar

 

Esbjörn Wandt